Skip to main content

Ορισμοί

«Verisys»:  η εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» και με διακριτικό τίτλο «VERISYS» στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει το Totalschool και το σύνολο του περιεχομένου του.

«Totalschool»: το σύνολο των υπηρεσιών που διατίθενται από των ιστότοπο wordpress-804228-2755128.cloudwaysapps.com , και τις εφαρμογές total.school για κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets, κλπ)

«Πελάτης» : το εκάστοτε εκπαιδευτήριο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό, εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Totalschool και αποκτά πρόσβαση και χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών και με το οποίο η Verisys συναλλάσσεται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας Totalschool.

«Χρήστης»: κάθε τρίτος (γονείς/κηδεμόνες, μαθητές με την άδεια και επίβλεψη γονέα/κηδεμόνα, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό εκπαιδευτηρίου και λοιποί), ο οποίος εγγράφεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Υπηρεσίας και βρίσκεται σε αποκλειστική επικοινωνία με τον Πελάτη – εκπαιδευτήριο.

Εισαγωγή

Το total.school αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που λειτουργεί στο διαδίκτυο (cloud), και επιτρέπει σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και εκπαιδευτήρια, την καλύτερη μηχανοργάνωσή τους, καθώς και την επικοινωνία τους με τους μαθητές και τους γονείς τους.

Μεταξύ των λειτουργιών που διατίθενται στα σχολεία, είναι η αποστολή ανακοινώσεων, η ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, φωτογραφιών, ατομικής ενημέρωσης και εκδηλώσεων στο ημερολόγιο της εφαρμογής.

Η Verisys προβαίνει σε συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη και των Χρηστών αυτού κατά τη χρήση του total.school, τα οποία είτε οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν είτε συλλέγονται κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Η Verisys συναλλάσσεται αποκλειστικά με τον Πελάτη, ήτοι το εκάστοτε εκπαιδευτήριο, και δεν έχει ουδεμία επαφή ή συναλλαγή κατά τη χρήση της υπηρεσίας Totalschool με τους Χρήστες αυτού, ήτοι γονείς, κηδεμόνες, μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό και οποιονδήποτε άλλον σχετίζεται με τον Πελάτη-εκπαιδευτήριο.

Ποια προσωπικά δεδομένα καταγράφονται στην πλατφόρμα

Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή, για να αποθηκεύουν στοιχεία που θα διευκολύνουν το έργο τους, και πιο συγκεκριμένα τα εξής:

Προσωπικά στοιχεία μαθητών: Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό),  Ημ/νία γέννησης, φύλο, διεύθυνση διαμονής, προσωπικές παρατηρήσεις (προαιρετικά)

Προσωπικά στοιχεία γονέων ή κηδεμόνων: Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υποχρεωτικό), Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση διαμονής (προαιρετικά)

Προσωπικά στοιχεία προσωπικού: Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υποχρεωτικό)

Επιπλέον των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, κάθε σχολείο μπορεί να αποθηκεύει στην πλατφόρμα, υλικό που προκύπτει από την καθημερινή εκπαιδευτική δραστηριότητα, και πιο συγκεκριμένα:

Φωτογραφίες, Ατομική ενημέρωση μαθητή (συμμετοχή σε δραστηριότητες, φαγητό, ύπνος, κλπ)

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ κηδεμόνα και σχολείου.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα καταχωρούνται στην πλατφόρμα από το προσωπικό των σχολείων, αφού λάβουν τη συναίνεση των γονέων. Το total.school δεν καταχωρεί κανένα απολύτως στοιχείο των κηδεμόνων στην πλατφόρμα, καθώς δεν έχει καμία απευθείας επαφή μαζί τους.

Πέρα από τα στοιχεία που καταχωρούνται στην πλατφόρμα από τα σχολεία, η εφαρμογή καταγράφει τον τύπο της τηλεφωνικής συσκευής του γονέα στην οποία υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή του total.school καθώς και και το λειτουργικό του σύστημα. Η πληροφορία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πιθανή διερεύνηση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνήσει με την τεχνική υποστήριξη, μέσω του live chat (ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων) της ιστοσελίδας, καταγράφεται η IP  διεύθυνση του χρήστη, η σελίδα που έχει επισκεφτεί εκείνη τη στιγμή, και το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιεί.

Δεδομένα τοποθεσίας

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης και της ταχύτητας του σχολικού λεωφορείου, εφόσον ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή. Η θέση αυτή δεν συσχετίζεται με συγκεκριμένους επιβάτες/μαθητές , και τα στοιχεία διατηρούνται για 6 μήνες.

Δεδομένα τοποθεσίας τελικών χρηστών (γονέων/μαθητών) δεν καταγράφονται.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στην πλατφόρμα αποθηκεύονται με σκοπό να είναι διαθέσιμα, είτε στα σχολεία, είτε στους γονείς και μαθητές.

Όλα τα δεδομένα που καταγράφονται στην πλατφόρμα, είναι τα απολύτως απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας προς τα σχολεία. Διασφαλίζεται πλήρως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και η αναγκαιότητά τους.

Τα δεδομένα δεν υπόκεινται σε κανενός είδους επεξεργασία από το total.school, για άντληση πληροφοριών ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Επίσης δεν διαμοιράζονται σε κανέναν τρίτο, για οποιοδήποτε λόγο με μόνη εξαίρεση αν αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή βάσει δικαστικής απόφασης ή απόφασης αρμοδίων αρχών.

Για στατιστικούς λόγους μόνο, γίνεται υπολογισμός ορισμένων μεγεθών ανά σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: αριθμός μαθητών, γονέων, ανακοινώσεων, απεσταλμένων email, αριθμός φωτογραφιών και συνολικός όγκος αρχείων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη και των Χρηστών κατά τη χρήση των υπηρεσιών total.school διέπεται από τους όρους της παρούσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, του ευρωπαϊκού όσο και του διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τις Αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ασφάλεια

Η Verisys λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων και την προστασία αυτών. Μεταξύ άλλων:

  • Κρυπτογραφούμε την επικοινωνία με την υπηρεσία με τη χρήση SSL
  • Φιλοξενούμε την υπηρεσία σε ευρωπαϊκό datacenter, στο οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται από απολύτως εξουσιοδοτημένους τεχνικούς
  • Περιορίζουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή συνεργάτες της Verisys και αποκλειστικά για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών, τη διερεύνηση τεχνικών προβλημάτων καθώς και για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών

Αντίγραφα ασφαλείας της εφαρμογής κρατούνται για διάστημα μέχρι και 3 μηνών, σε υπολογιστικά συστήματα εντός της Ε.Ε.

Δικαιώματα Χρηστών

Οι τελικοί χρήστες, έχουν δικαιώματα που πηγάζουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ), όπως:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία
  • Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης

Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων του εκπαιδευτηρίου. Σε δεύτερο βαθμό μπορούν να επικοινωνήσουν και με τον αντίστοιχο υπεύθυνο του total.school, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Verisys (Βασ. Σοφίας 24, 15124 Μαρούσι), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]).

Αλλαγές

Η Verisys δικαιούται οποτεδήποτε να προβεί σε αλλαγή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου ο Πελάτης και οι Χρήστες αυτού οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές καθώς η συνεχής χρήση του Τotalschool εκ μέρους τους συνεπάγεται αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων. Αν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα ενημερωθούν οι χρήστες μέσω email, ενώ όλες οι εκδόσεις της παρούσης θα παραμένουν δημοσιευμένες στο wordpress-804228-2755128.cloudwaysapps.com